Γράφτηκε στις . Δημοσιεύτηκε στο Πολιτική

Ο Δήμαρχος Σάμου στη Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

0
0
0
s2smodern

Ο Δήμαρχος Σάμου, Μιχάλης Αγγελόπουλος, μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ορίστηκε με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Επιτροπή έχει ως αντικείμενο τον διαρκή έλεγχο, την εποπτεία και την παροχή γνώμης για κάθε ζήτημα σχετικό με τη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου καθορισμού των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού καθώς και της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κεντρικής Διοίκησης, και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Επίσης αρμοδιότητα της επιτροπής αποτελεί η διατύπωση γνώμης για κάθε σχέδιο νόμου που αποστέλλεται σε αυτή και το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές με την απονομή αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ή με τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διοίκησης.

Επιπρόσθετα διατυπώνει γνώμη για κάθε τροπολογία, η οποία αποστέλλεται σε αυτή και περιλαμβάνει αντίστοιχες διατάξεις, καθώς και για κάθε Κανονιστική Πράξη αντίστοιχου περιεχομένου που προωθεί η διοίκηση, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από τον αρμόδιο Υπουργό.