Γράφτηκε στις . Δημοσιεύτηκε στο Πολιτική

Με γρήγορους ρυθμούς συμμαζεύει τα οικονομικά του ο Δήμος Ανατολικής Σάμου

0
0
0
s2smodern

Με γρήγορους ρυθμούς συμμαζεύει τα οικονομικά του ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, όταν μετά την  01 Σεπτεμβρίου 2019, με την κατάργηση του Καλλικρατικού Δήμου Σάμου, ανέλαβε την υποχρέωση αποπληρωμής υποχρεώσεων τρίτων (παλαιών οφειλών του ενιαίου Δήμου Σάμου), ύψους 785.539,65 €, το οποίο αντιστοιχούσε στο 62,20% του συνολικού ύψους των απαιτήσεων, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι ο νέος Δήμος ξεκίνησε με «κληρονομιά» το παραπάνω χρέος.

Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής, αμέσως κατέστη σαφές ότι θα πρέπει αυτές οι οφειλές να εξοφληθούν το συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη την δυσλειτουργία που θα δημιουργούσε στον νέο δήμο η καθυστέρηση εξόφλησής τους λόγω των τόκων υπερημερίας που θα δημιουργούνταν αλλά και των πιθανών δικαστικών διαμαχών.

Λαμβανομένου υπόψη τη δυσχερή οικονομική κατάσταση των περισσοτέρων επιχειρηματιών, τέθηκε ως προτεραιότητα η διοχέτευση χρήματος, στους ντόπιους επιχειρηματίες ώστε να μπορέσουν κι αυτοί με τη σειρά τους να ανταποκριθούν στις δικές τους υποχρεώσεις αλλά και στην εξασφάλιση της βιωσιμότητά τους.

Μέχρι σήμερα, από το ποσό των 785.509,64 € έχουν εξοφληθεί απαιτήσεις ύψους 688.838,50 €, δηλαδή έχει καταβληθεί το 87,66% των απαιτήσεων που κληροδοτήθηκαν, ενώ παραμένει προς εξόφληση, από τις οφειλές του Δήμου Σάμου, ποσό ύψους 96.701,50 €, το οποίο θα δρομολογηθεί άμεσα, παρόλο που τα έσοδα του Δήμου από άλλες πηγές, έχουν περιορισθεί δραματικά, κατά την τελευταία δεκαετία, λόγω της οικονομικής εξάντλησης των δημοτών και των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τις συνέπειες του COVID-19.